Tag Archives: khuôn in lụa

Các tiêu chí lựa chọn khung in lụa đạt chuẩn

Khung in lụa quyết định đến sự thành công của sản phẩm in. Chính vì thế bạn cần có sự hiểu biết nhất định khi chọn loại vật liệu này. Để có 1 khung in đạt chuẩn, bạn cần chú

Các bước làm khuôn in lụa gián tiếp

Các bước công nghệ chế khuôn in lụa gián tiếp: – Phơi bản: Ép tờ phim dương bản lên tấm nhạy sáng, bật đèn chiếu sáng để phơi bản. Khi đó tại những phần tử không in ánh sáng sẽ