Tag Archives: học in lụa

Khóa học 7 ngày cho người học in lụa

Khóa học in lụa được diễn ra trong 7 ngày sẽ bao gồm những nội dung cụ thể mà các bạn cần lưu ý: Ngày 1 – Sáng: Học về quy trình in lưới, dụng cụ, các loại mực, hóa

Các vấn đề về học in lụa

In lụa đang trở nên rất phổ biến và có tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Chính vì thế nhu cầu học kỹ thuật in lụa đang được mọi người quan tâm. Sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ cho